In het project staat de implementatie van kwalitatief hoogwaardig buurtaalonderwijs op basisscholen, Grundschulen en Schulen der Sekundarstufe I in het EUREGIO-gebied centraal. Drempels die scholen ervaren om buurtaalonderwijs op te nemen, worden weggenomen door o.a. het aanbieden van opleidingstrajecten en het (door-)ontwikkelen van didactische concepten en materialen.

De Nederlandse en Duitse scholen gaan grensoverschrijdende partnerschappen aan en werken samen zodat zowel leerlingen als leerkrachten op een intensieve manier kennis van de buurtaal en buurcultuur opdoen. Tevens wordt geïnvesteerd in brede netwerkvorming en de verankering van inhoudelijke en strategische samenwerking door middel van het opzetten van een EUREGIOnaal expertise- en coördinatiepunt voor het buurtaalonderwijs.

In 2017 zijn de opleidingen buurtaal gestart, zowel Duits als Nederlands en vakdidactiek in vroeg vreemde talen. De opleidingen worden verzorgd door Radboud into Languages. In de tweede helft van 2018 volgt een tweede aanbod voor de aan dit project deelnemende scholen.
In 2017 is een materialenlijst N/D opgesteld. De scholen kregen de mogelijkheid om voor een vastgesteld bedrag uit deze lijst materialen te bestellen.
De samenwerking tussen de deelnemende scholen is geïntensiveerd door het opzetten van een N/D clusteroverleg, geografisch georganiseerd. Hier wordt kennis en ervaringen uitgewisseld tussen de buurtaalcoördinatoren van de clusterscholen.

 

Klik hier voor meer informatie