In 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een coördinatie- en competentiecentrum Buurtaal. In het kort is het resultaat dat er zeer zeker behoefte is aan een grensoverschrijdend coördinatie- en competentiecentrum. In samenspraak met de bij het project betrokken partners en met ondersteuning van de EUREGIO is daarom besloten om het proces een vervolg te geven door nog binnen de huidige projectlooptijd – tot en met augustus 2020 – een businesscase uit te werken.

Na aanbesteding van de opdracht in november 2019 om de businesscase uit te werken, is er inmiddels in de persoon van Rigo van Raai een expert gevonden. Rigo van Raai is een echte verbinder, zowel regionaal, nationaal als ook in het internationale circuit. Zo heeft hij met Cofora in de laatste jaren in de regio Achterhoek in korte tijd verbindingen tussen gemeenten, bedrijven, instanties en scholen weten te creëren die tot dan ondenkbaar waren. Hij heeft vele jaren voor het Graafschapcollege diverse (grensoverschrijdende) projecten begeleid en was nauw betrokken bij het project ler(n)ende Euregio.

Hem is gevraagd meerdere scenario’s uit te werken die moeten bijdragen aan de totstandkoming van het grensoverschrijdend coördinatie- en competentiecentrum Buurtaal. De opdracht van de business case loopt van 1 december 2019 tot 1 maart 2020.