Een van de doelstellingen van het project “Spreek je buurtaal” is de ontwikkeling van een coördinatie- en competentiecentrum voor buurtaalonderwijs in het EUREGIO-gebied. Dit centrum wordt dé plek waar Nederlandse en Duitse scholen terecht kunnen voor advies en begeleiding bij de implementatie van buurtaalonderwijs.

Om dit te kunnen realiseren wil de laadpartner van het project samen met de EUREGIO een businesscase laten opstellen. Die businesscase moet bijdragen aan de totstandkoming van  het grensoverschrijdend coördinatie- en competentiecentrum Buurtaal.

Gezien de vele partijen en verschillende belangen is de EUREGIO als onafhankelijke platformorganisatie gevraagd om het vervolgtraject samen met de leadpartner te begeleiden.

In de bijlage is de uitvraag voor de businesscase te vinden.

Uitvraag Businesscase Coördinatie En Competentiecentrum