Een dag vol inspiratie voor leerkrachten “Spreek je buurtaal”

Op dinsdag 24 september 2019 vindt er in Kloster Frenswegen in Nordhorn een “Spreek je buurtaal” Inspiratiedag plaats. Een inspirerende dag voor alle 33 basisscholen die deelnemen aan het project “Spreek je buurtaal”. Met interessante en vooral praktische workshops en de mogelijkheid om met leerkrachten onderling ervaringen en ideeën uit te wisselen. 

“Spreek je buurtaal” is een project dat in september 2016 is gestart. De 33 basisscholen in de grensregio die aan het project meedoen, geven de komende jaren les in hun buurtaal. Onderdeel van het project zijn onder andere bijeenkomsten tussen de verschillende scholen. Maar ook het onderling uitwisselen van ideeën en ervaringen, dat online en in kleine groepen wordt georganiseerd. De Inspiratiedag biedt een mogelijkheid om de buurtaalleerkrachten van alle deelnemende scholen te ontmoeten en elkaar te inspireren.

Praktische workshops
Naast het met elkaar in gesprek gaan om elkaar beter te leren kennen en ervaringen en ideeën uit te wisselen, kunnen de leerkrachten verschillende praktisch aan de slag. In twee rondes worden er een aantal interactieve workshops aangeboden. Verschillende creatieve vormen als muziek, theater, strips en spelletjes komen aan bod om de buurtaal op een nog leukere manier aan te bieden. En dat wat tijdens de Inspiratiedag opgestoken wordt, kan gelijk de volgende dag voor de klas in de praktijk gebracht worden.

Programma
Het volledige programma van de Inspiratiedag ziet er als volgt uit:
10.00 Ontvangst; inloop en welkomstwoord
10.30 Workshopronde 1
12.30 Uitgebreide lunch
13.30 Workshopronde 2
15.30 Koffietafel
16.00 Gezamenlijke afsluiting
17.00 Einde

Spreek je buurtaal
“Spreek je buurtaal” is een project waarbij basisscholen in de grensregio elkaars taal en cultuur leren kennen. In totaal 33 scholen in de Achterhoek, Twente, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen geven de komende jaren lessen in hun buurtaal. Daarbij gaan de scholen onder andere partnerschappen aan met scholen aan de andere kant van de grens. Op die manier leren ze op een doeltreffende en leuke manier elkaars taal en cultuur. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Europees subsidieprogramma INTERREG V A.