Het schooljaar 2016-2017 is bijna ten einde, de vakantie staat voor de deur. Afgelopen september is het project Spreek je buurtaal vol enthousiasme van start gegaan. Dit eerste jaar is vooral gebruikt om de nodige voorbereidingen te treffen. Achter de schermen zijn een heel aantal mensen druk geweest met onder andere het lesmateriaal en de opleidingen. De scholen zelf hebben hier nog niet zo heel veel van gemerkt. Maar daar komt na de vakantie verandering in.

Het benodigde lesmateriaal is binnengekomen, zodat de scholen vanaf het nieuwe schooljaar echt aan de slag kunnen met het geven van elkaars buurtaal. Daarnaast is er samen met Radboud In’to Languages het opleidingstraject voorbereid, zodat er in het najaar gestart kan worden met de opleidingen. Ook zijn de data voor de eerste clusterbijeenkomsten gepland in het nieuwe schooljaar. Tijdens deze clusterbijeenkomsten kunnen leerkrachten ervaringen uitwisselen en informatie delen.

In het nieuwe schooljaar kunnen de scholen dus echt aan de slag met het geven van elkaars buurtaal.