Het startschot voor Spreek je buurtaal is gegeven. Leerkrachten, schooldirecteuren, bestuurders en ambtenaren zijn in Alstätte op de grens van Nederland en Duitsland bij elkaar gekomen voor de aftrap van dit project. Een project waarbij basisscholen in de grensregio elkaars taal en cultuur leren kennen.

In totaal 33 scholen in de Achterhoek, Twente, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen doen mee aan dit project. De leerlingen op deze scholen maken vanaf dit schooljaar kennis met de Nederlandse of Duitse taal en cultuur. Dat gaat spelenderwijs, met verhaaltjes, liedjes en spelletjes. Of het kan geïntegreerd worden in de normale lessen, door bijvoorbeeld eens de gymles in het Duits te geven of tijdens de geschiedenisles dieper in te gaan op de Duitse cultuur.

Naast het geven van onderwijs in de buurtaal, is het ook de bedoeling dat steeds twee scholen een duo vormen. Deze partnerscholen trekken gedurende het project samen op waarbij onder andere uitwisselingen worden georganiseerd. Leerlingen ontmoeten tijdens uitwisselingen leeftijdsgenootjes van de partnerschool aan de andere kant van de grens.

In 2014 is op basisschool Kotten in Winterswijk Spreek je buurtaal als pilot begonnen. De school had op eigen initiatief een partnerschap gesloten met een school vlak over de grens in Oeding. Ze wisselden leraren en leerlingen. Omdat dit zo’n succes was, wilden ze het vervolgens structureel oppakken. En kennis delen om niet het wiel steeds opnieuw uit te vinden. Zo komt het dat anno nu verschillende partijen aan beide zijden van de grens zijn aangehaakt voor Spreek je buurtaal en wordt het project mede mogelijk gemaakt door het Europees subsidieprogramma Interreg V A.